Polygraph

הנפקת היתרים לעסקים להעסקת עובדים פלסטינים

תמונה של הנפקת היתרים לעסקים להעסקת עובדים פלסטינים

הנפקת היתרים לעסקים להעסקת עובדים פלסטינים ענפים מסוימים בישראל, סובלים יותר מאחרים ממצוקת מחסור בכוח אדם, אשר מצריכה מן המעסיקים לשמר את המשך הפעילות באמצעות הנפקת היתרים לעסקים להעסקת עובדים פלסטינים, או עובדים זרים מיעדים נוספים, בהתאם לענף ולצורך.

כל העסקה של עובד זר בישראל מחייבת קבלת היתר העסקה, כאשר היתרים אלו ניתנים לענפים בודדים, ותחת מכסות מוגבלות, מה שנועד להבטיח העדפת העסקה של עובדים ישראלים ומקומיים ככל הניתן.

הענף אשר זקוק לידיים עובדות בהיקף נרחב ותלוי בעיקרו בעובדים פלסטינים, הוא ענף הבניה בישראל. ענף הבניה קשור קשר ישיר לכלכלה הישראלית, משפיע על היקפי הדיור ומחירי הדיור, וחשיבות העבודה הרציפה בו היא גבוהה במיוחד לחברות הבניה, לקבלנים וליזמים, לצרכנים והרוכשים כמו גם לרשויות המדינה. במטרה למנוע עיכובי בנייה בשל מחסור בכוח אדם, לענף זה ניתנת מכסת היתרי העסקה גבוהה, ונקבע הליך בירוקרטי מקל עבור מעסיקים לצורך הנפקת היתרים לעסקים להעסקת עובדים פלסטינים.

היתרי העסקה אל מול היתרי עבודה

קבלנים רבים נוטים לטעות ולחשוב כי במידה והעובד הפלסטיני המיועד לצרכי העסקה בענף מחזיק ביתר עבודה, ניתן להעסיק אותו כחוק וללא חבות נוספת. בפועל, על פי חוק בישראל העסקת עובד זר נדרשת תחת שני היתרים:

 • היתר העסקה למעסיק- היתר הניתן באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה לכל גוף מעסיק, תחת הליך בקשה מסודר לצורך הנפקת היתרים לעסקים להעסקת עובדים פלסטינים, הקובע מכסות העסקה למעסיק ומחייב אותו להסדרת ההעסקה והתשלום כנדרש בחוק.
 • היתר עבודה- עם קבלת היתר ההעסקה יוכל המעסיק לפנות לחברה לאיתור עובדים מתאימים, ולהסדרת היתר עבודה עבורם. כל עובד שיבחר להעסיק מחויב באישור עבודה בישראל, בענף ובתפקיד האמור, באישור הניתן על ידי רשויות ההגירה ובעל תוקף מוגבל. העסקת עובד ללא היתר עבודה בתוקף היא עבירה על החוק הן מצד העובד והן מצד המעסיק.

עוד שירותים שאנו מספקים:

כיצד מתבצע הליך הנפקת היתרים לעסקים להעסקת עובדים פלסטינים

הליך הנפקת היתרים לעסקים להעסקת עובדים פלסטינים פתוח בפני מעסיקים בלבד, בענפים הבאים:

 1. ענף הבנייה
 2. ענף החקלאות
 3. ענף התיירות: מלונאות, מסעדנות
 4. ענף הסיעוד- מוסדות סעודיים בלבד ולא העסקה ישירה בבית המטופל
 5. ענפי התעשייה והשירותים

הנפקת היתרים לעסקים להעסקת עובדים פלסטינים

 • פתיחת תיק על ידי המעסיק באגף השירות למעסיקים בלשכה הממוקמת בעיר/יישוב בו מתנהל תיק הניכויים של המעסיק. פתיחת התיק מתבצעת באופן מקוון או בהגעה פיזית של המעסיק (או מייצג מטעמו- עורך דין מומחה בעל ייפוי כוח מתאים).
 • במעמד פתיחת התיק נדרש המעסיק להגשת המסמכים הבאים:
 • בקשת היתר למעסיק להעסקת עובד פלסטיני- על פי ענף העיסוק. הבקשה תכלול מידע אודות פעילות העסק, היקף עובדים קיים, צורך בפועל ופערים.
 • אישור/תצהיר אימות עורך דין
 • צילום תעודת זהות מעסיק-עוסק מורשה, שותף- שותפות, מורשה חתימה-חברה.
 • צילום תעודת עוסק מורשה/ נסח חברה מרשם החברות או נסח שותפות.
 • מעסיק אשר יקבל היתר העסקה רשמי, הכולל היתר למספר עובדים מוגבל ולתקופת העסקה בעלת תוקף, יוכל לפנות בבקשה למתן רישיון עבודה, לעובדים אותם הוא מבקש להעסיק.

 

 

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content