Polygraph

עלות העסקת עובד זר סיעודי

תמונה של עלות העסקת עובד זר סיעודי

עלות העסקת עובד זר סיעודי במאמר הקרוב נספר לכם את כל המידע. הצורך בהעסקת עובד זר לטיפול סיעודי בקשיש ו/או בחולה, כרוך בלא מעט בירוקרטיה כמו גם עלויות. עלות העסקת עובד זר אינה מבוטלת, ויחד עם זאת עשויה להיות מסובסדת על ידי המדינה או גופים אחרים, בחלקה או במלואה.

מתי נדרשת העסקת עובד זר לטיפול סיעודי

בטרם נבחן את שאלת עלות העסקת עובד זר סיעודי, חשוב לדעת כי העסקה של עובד זר בכל ענף ובכל מטרה, לרבות עובד זר סיעודי, כרוכה בקבלת היתר. קבלת היתר העסקת עובד זר מתבצעת באמצעות הגשת בקשה מפורטת הכוללת חוות דעת רפואית והמלצות, לאימות הצורך בטיפול סיעודי.

הגדרת מצב סיעודי לצורך קבלת היתר מתבצעת על פי מספר תבחינים, בדיקות תפקוד ומבחני תלות, הבוחנים יכולות תפקוד עצמאיות יום יומיות. בין הפעולות הנבחנות:

  • מעבר עצמאי בין מצבים- היכולת לעבור ממצב שכיבה, ישיבה, עמידה ללא סיוע.
  • הלבשה- התלבשות או התפשטות עצמאית, לרבות התקנת גפה מלאכותית.
  • רחצה- היכולת להתרחץ באופן עצמאי
  • אכילה עצמאית
  • שליטה על סוגרים
  • ניידות- יכולת למעבר בין מקומות באופן עצמאי וללא סיוע.

אדם סיעודי הוא אדם המוגבל בביצוע שלוש או ארבע מבין הפעולות האמורות.

מצב סיודי יכול להיחשב גם כאשר מדובר בהפרעת תפקוד קוגניטיבית, שכלית או רגשית המונעת מאדם תפקוד עצמאי ובלתי תלוי.

עלות העסקת עובד זר סיעודי

עלות העסקת עובד זר סיעודי מורכבת ממספר מרכיבי שכר:

שכר מינימום בגין עבודה במשרה מלאה במדינת ישראל עומד על 5571 ₪ בחודש.

שכר זה אינו כולל שעות לילה, סופי שבוע וחגים, ויש לבצע את ההתאמה היחסית על פי תוספת השעות הנדרשת, ובהתאם למצב המטופל הסיעודי ולתמיכה נוספת קיימת עבורו.

שירותים נוספים:

אישור העסקת עובדים זרים >>  | רישום קבלנים איך זה עובד?

עלות העסקת עובד זר סיעודי

עלות שכר עבודת עובד זר בסופי שבוע עומדת על 380 ש"ח בכפולת ימי העבודה הנדרשים ממנו בפועל.

בנוסף לשכר זה יש לכלול תוספת ממוצעת בסך 25% בגין תנאים סוציאליים מחויבים בחוק.

עלות עובד זר סיעודי תביא בחשבון גם מתן תנאי מגורים הולמים, כלכלה וביטוח, בגינם ניתן להפחית משכר העובד. יחד עם זאת חשוב לציין כי ההפחתה אינה אחידה, ונתונה למשא ומתן. הפער בין היצע עובדים זרים נמוך לביקוש גבוה, מביא מעסיקים רבים להימנע מן ההפחתה האמורה או להפחית סכום מינימלי בלבד.

גיוס העובד עשוי להיות כרוך בעלויות ראשוניות וחד פעמיות שיש להביא בחשבון, דוגמת תשלום לעורך דין העוסק בתחום גיוס ואשרות עבודה לעובדים זרים,  עלויות אגרות ההיתרים ודמי ההשמה.

מימון עלות עובד זר סיעודי

קיימים מספר גורמים אשר מסייעים במימון עובד זר סיעודי, בחלקם כזכאות לכל אזרח ישראלי במצב סיעודי, ובחלקם בהתאמה לנסיבות חיים, קיום ביטוחים פרטיים ואחרים. בין הגורמים המסייעים עבור עלות העסקת עובד זר סיעודי :

ביטוח לאומי

משרד הביטחון בעבור מטופלים נכי צה"ל

עמותות וארגונים לתמיכה בניצולי שואה

חברות ביטוח פרטיות וביטוחי שב"ן תחת פוליסת ביטוח סיעודי.

טיפול בבן משפחה סיעודי כרוך בלא מעט עלויות, כמו גם צורך בידע מקצועי, היכרות עם אפשרויות שונות, מיצוי זכויות של המטופל והתאמת הטיפול על הצד הטוב ביותר. חשוב להסתייע בגורמים מקצועיים, דוגמת: עובדים סוציאליים בקהילה, מטעם קופת החולים ו/או הרשות המקומית, חברות סיעוד מקצועיות ולעתים אף ליווי משפטי למיצוי זכויות מלא.

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content