Polygraph

עורך דין עובדים זרים

תמונה של עורך דין עובדים זרים

עורך דין עובדים זרים ענאן חמאם עם ניסיון רב. הצורך של מעסיקים בידיים עובדות עומד לא אחת אל מול מציאות מאתגרת ומחסור בעובדים, אשר פוגע פגיעה של ממש ביכולתו של בית העסק לעמוד במחויבויותיו. מספר ענפי תעסוקה בישראל נפגעים יותר מאחרים מאותו מחסור בעובדים, מה שהביא לצורך בהעסקת עובדים זרים.

הצורך בגיוס עובדים

מדינת ישראל מכירה במצוקת גיוס העובדים בענפים המהווים את לב הפיתוח והצמיחה של המשק הישראלי דוגמת תיירות, חקלאות, בנייה, הייטק ותעשייה, כמו גם בענפים הנוגעים בצרכי אוכלוסיות מוחלשות דוגמת סיעוד וטיפול. לצד ההכרה האמורה, מבקשת המדינה לאזן בין מתן מענה לצרכי התעשיות, לבין הרצון לשמר מקומות עבודה ופרנסה עבור אזרחי המדינה בראש ובראשונה. האיזון האמור מיושם באמצעות קביעת מכסות להיתרי עבודה עבור העסקת עובדים זרים לענפים השונים, בירוקרטיה מחמירה הנוגעת לקבלת היתרי ההעסקה האמורים ותנאים מגבילים.

בעלי עסקים רבים המעוניינים בייבוא וגיוס של עובדים זרים, מתקשים בהבנת החקיקה המסועפת והבירוקרטיה האימתנית, וזקוקים לסיוע עורך דין עובדים זרים, להתנהלות תקינה וחוקית ולמיצוי אפשרויות ההעסקה הטמונות בחוק.

עורך דין עובדים זרים- תחומי עיסוק ופעילות

פניה של מעסיקים אל עורך דין עובדים זרים, תסייע למעסיק בהתנהלות אל מול רשויות המדינה: משרד המסחר והתעשייה, משרד העבודה והרווחה, משרד הפנים, רשויות ההגירה וגורמים נוספים. בין תחומי הפעילות של עורך דין עובדים זרים:

בדיקת היתכנות וזכאות- בדיקת נתוני בית העסק והמעסיק על פי שיוך לענף המוכר לצורך העסקת עובדים זרים, היקף המכסות המאושר ואחוז המיצוי שלו.

הגשת בקשת היתר לעובדים זרים- הגשת בקשה להעסקת עובדים זרים, על פי הכמות הנדרשת והפוטנציאלית, תוך טיפול מלא בכל תנאי הבירוקרטיה, הצגת המסמכים הרלוונטיים, ניסוח הבקשה ועמידה בדרישות כלל הגורמים הרלוונטיים.

עוד שירותים שתמצאו אצלנו

רישום קבלנים >> 

עורך דין לענייני עובדים זרים

ייבוא וגיוס עובדים זרים- עורך דין עובדים זרים פועל אל מול רשויות המדינה מצד אחד, ואל מול חברות העסקה המוכרות ומורשות על ידי המדינה מן הצד השני. העסקת עובדים זרים באמצעות חברה המורשית בגיוס והעסקת עובדים זרים מתבצעת על ידי חברות המתמחות בלשון החוק ותנאי ההעסקה, כמו גם בענף בו היא פועלת. העסקה באמצעות חברה תאפשר למעסיק נגישות למאגר עובדים בעלי אישור העסקת עובדים זרים לעבוד, התאמה לצרכי הענף והתפקיד, כאשר כל תנאי ההעסקה וזכויות העובד ינוהלו על ידי החברה.

לסיכום

הארכת אישור עבודה לעובד- במקרים רבים, עובד זר קיים אשר השתלב בארגון ותורם להצלחתו מגיע לכדי סיום תוקף היתר העבודה, ועומד בפני עזיבה מרצון או גירוש. ככל ורצון העובד הוא להישאר ולעבוד בישראל ורצון המעסיק להוסיף ולהעסיק אותו, עורך דין עובדים זרים יפעל באמצעות הגשת בקשה להארכת תוקף אישור עבודה, תוך שימוש בתנאים המוגדרים בחוק לתמיכה בבקשה.

התנהלות אל מול עובד זר- עובדים זרים הם בעלי מעמד וזכויות המחייבים את המעסיק, כאשר אלה לא תמיד תואמים את חוקי ההעסקה המקומיים המוכרים למעסיק. ליווי של עורך דין מתמחה בהעסקת עובדים זרים יסייע בהתנהלות הומנית, הגנה על זכויות העובד והתנהלות חוקית, שתמנע תביעות כנגד המעסיק בעתיד.

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content