Polygraph

טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים

תמונה של טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים

העסקת עובדים פלסטינים במדינת ישראל מתאפשרת במספר ענפים מוגדרים בלבד, תחת חוקי העסקת עובדים זרים ותקנות פרטניות, ודורשת ממעסיקים בענפים האמורים רישיון העסקה הניתן באמצעות טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים, בתהליך בירוקרטי מוסדר.

טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים

בין תנאי ההעסקה החלים על מעביד אשר מבקש להעסיק עובדים פלסטינים בישראל:

  1. היתר העסקה למעסיק הניתן על ידי האגף לשירות מעסיקים במשרד האוכלוסין וההגירה- היתר זה ניתן למעסיקים בענפים המוגדרים בחוק, תחת מכסות מוגבלות, ובהסתמך על בקשה רשמית מוקדמת בצירוף כלל האסמכתאות הנדרשות. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים.
  2. היתר כניסה לישראל ורישיון עבודה לעובד הפלסטיני המיועד.
  3. העסקה ישירה של העובד אצל המעסיק בעל ההיתר בלבד. חל איסור להעסקת עובד פלסטיני במסגרת מתווך/שירותי כוח אדם, להעברת עובד בין קבלנים ומעסיקים.
  4. שמירה על כל זכויות העובד על פי חוק.
  5. העסקת העובד במשרה מלאה בלבד- לא יינתן היתר להעסקת עובד פלסטיני במשרה חלקית.
  6. דיווח שכר חודשי קבוע, מפורט על פי שעות עבודה ורכיבים שונים, לאגף שירות מעסיקים, וכן העברת הפרשי שכר בין שכר הברוטו של העובד לשכר הנטו המועבר לעובד לישירות, לצורך הפרשה לכיסוי חבויות ביטוח, תנאים סוציאליים וחבויות נוספות החלות על המעביד.

תהליך הסדרה להעסקת עובד פלסטיני

תהליך ההסדרה להעסקת עובד פלסטיני בישראל מתבצע במספר שלבים הנדרשים על ידי המעסיק:

  • מילוי והכנת טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים. הטופס יכלול את פרטי המעסיק המלאים, פרטי העובד, ואסמכתאות נדרשות.
  • פתיחת תיק מעסיק- פתיחת תיק מעסיק באגף שירות מעסיקים בלשכת האוכלוסין וההגירה- המצויה בסמיכות אל משרדי מס הכנסה בו מתנהל תיק השומה של המעסיק. עם פתיחת התיק יש לצרף/להגיש טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים, בהתאם לענף ההעסקה האמור.
  • הגשת בקשה למתן רישיון עבודה- לאחר אישור טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים וקבלת ההיתר בפועל, על המעסיק להגיש בקשה למתן רישיון עבודה פרטני על שם העובד המיועד. היתר זה יינתן לתקופת זמן מוגבלת עבור כל עובד בנפרד, ויהווה גם היתר כניסה למדינת ישראל.
  • בענף הבניין בלבד ההיתר הניתן לעובד יהיה היתר כללי לענף, ולא מוגבל למעסיק, ובמידה ועובד סיים את התקשרותו עם מעסיק, יעמדו לרשותו 60 ימים למציאת עבודה תחת מעסיק אחר בענף.

עוד מאמרים בנושא:

טפסים רשם הקבלנים >>  | סיווג קבלנים כל המידע >>

ענפי עיסוק בהם ניתן להעסיק עובדים זרים/עובדים פלסטינים בישראל

בין ענפי העיסוק בהם ניתן לקבל היתר העסקה לעובדים פלסטינים בישראל:

ענף הבניין

ענף החקלאות

ענף התיירות והמלונאות

ענף המסעדנות

ענף הסיעוד

ענף התעשייה והשירותים

כל אחד מענפי העיסוק הללו מצריך הגשה של טופס בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים שונה ומותאם לענף. את הטופס ניתן להגיש ידנית או באופן מקוון.

 

 

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content