Polygraph

חוק עובדים זרים

תמונה של חוק עובדים זרים

העסקת עובדים זרים בישראל כפופה לחקיקה אשר מגדירה את חבות המעסיק ואפשרויות ההעסקה אשר עומדות לרשותו, מגדירה ומגבילה תקופות עבודה, קובעת תנאי העסקה, זכויות עובדים זרים ותשלום שכר, ויוצרת איזון בין צרכי המשק והמעסיקים לאינטרס הציבורי בהעדפה של עובדים ישראליים.
חוק עובדים זרים נחקק בישראל בשנת 1991 וחל על מעסיקים באשר הם בכל פלטפורמה, עסקית וארגונית או פרטית.

העסקת עובדים זרים – ענפים מרכזיים

בין תחומי העיסוק המרכזיים אליהם נדרשים עובדים זרים בישראל:
ענף הבנייה
ענף הסיעוד והטיפול
ענף החקלאות
לצד הללו בשנים האחרונות חל גידול בצורך של עובדים זרים בתעשיית ההייטק- בדגש על מהנדסי תוכנה ופיתוח, כחלק ממענה רחב לצרכי ולקידום פיתוח הטכנולוגיה וההייטק בישראל.
מלבד הללו ניתן למצוא ענפים ייעודיים בהם נדרש גיוס של עובדים זרים לצרכים מקצועיים ממוקדים, דוגמת צוותי הדרכה והטמעה למוצרים שפותחו בחו"ל, לטכנולוגיות רפואיות, למוצרי אבטחה ועוד.

חוק עובדים זרים – עובדים זרים-מכסות והיתרים

חוק עובדים זרים קובע מכסה קבועה של עובדים מדי שנה אשר זכאים לקבל היתר עבודה בישראל. היקף המכסות ואופן החלוקה בין ענפי העיסוק מצויה באחריות משרד הפנים ובליווי משרד הכלכלה.
במטרה לשמר זכויות עובדים זרים ולמנוע עלויות תיווך ומעבר גבוהות נקבע תיקון לחוק המגדיר את האפשרות למיון ולגיוס עובדים זרים במסגרת הסכמים דו-צדדיים בין מדינות, אשר נקראים גם הסכמים בילטרליים.

קבלת היתר וגיוס עובדים זרים

מעסיק אשר מבקש לגייס עובד שאינו אזרח מדינת ישראל, בין אם מדובר באדם ספציפי ובין אם בהיתר כללי, מחויב בהגשת בקשה להיתר העסקה, על פי ענף העיסוק האמור, תוך צירוף מסמכים רלוונטיים, חתימה על התחייבות מעסיק ותשלום אגרה.
אישור להעסקת עובד זר ניתנת תוך תיחום בזמן מוגדר, כאשר בנסיבות מסוימות ניתן להאריך את תוקף ההיתר.
גיוס העובדים ושיוך העובד להיתר כפי שניתן למעסיק מתבצע באמצעות חברות גיוס והשמה העוסקות בתחום השמת עובדים זרים.

חוק עובדים זרים זכויות, תנאי תשלום ותנאים סוציאליים – עובדים זרים בעלי היתר עבודה הם בעלי מעמד בישראל, והמעסיק מחויב בתשלום שכר מינימום לעובד זר כקבוע בחוק ובהתאם לענף האמור, מגורים הולמים, רכישת ביטוח רפואי מתאים, ימי מנוחה ומחלה, דמי נסיעה והפרשה לביטוח פנסיוני.

לקבלת מידע על סיווג קבלנים לחצו כאן>>

גיוס עובדים זרים פלסטינים

חוק עובדים זרים מהו ומה חשבו לדעת? – גיוס עובדים זרים פלסטיניים טומן בחובו מספר מורכבויות, לצד יתרונות רבים. הקרבה הגאוגרפית, זמינות של עובדים רבים בעלי כישורים מתאימים, רקע וניסיון בעלות נמוכה משמעותית מגיוס של עובדים זרים מיעדים אחרים.

במטרה לעמוד בכל דרישות ההליך ולהבטיח ניצול נכון של מכסות העובדים, קבלת היתר וגיוס עובדים בעלי ניסיון, רקע ומוטיבציה המגיעים לישראל לצרכי עבודה ופרנסה בלבד, חשוב להיעזר בגורמים מקצועיים בניהם: עורכי דין לטיפול בבקשות היתרים להעסקת עובד זר, עמותות, חברות העוסקות באיתור וגיוס עובדים זרים ומספקות מעטפת שירותים תומכת, הגנה על המעסיק בפני התנהלות בניגוד ללשון החוק, שמירה על זכויות עובדים זרים, חידוש והארכת היתרי עבודה ופעולות רלוונטיות נוספות.

 

 

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content