Polygraph

חברות סיעוד עובדים זרים

תמונה של חברות סיעוד עובדים זרים

הפיכת בן משפחה מאדם מתפקד לסיעודי עשויה להיות קשה ומורכבת, למטופל ולבני משפחתו, ודורשת מספר רב של התאמות, הן באורח החיים ותנאי המגורים והן בדרכי סיוע נוספות. במדינת ישראל נפוצה במיוחד ההעדפה של טיפול בקשישים ומטופלים סיעודיים בביתם ובסביבת החיים הטבעית להם, תוך שילוב עובד זר סיעודי לטיפול ולתמיכה.

במטרה לחסוך את הצורך בהתנהלות בירוקרטית מסועפת וצורך בגיוס עובד זר באופן עצמאי, על כל המשמעויות, ההיתרים הנדרשים והמורכבויות, הניחה מדינת ישראל את הסמכות והאחריות לנושא בידי חברות סיעוד עובדים זרים.

חברות סיעוד עובדים זרים הן חברות אשר מספקות מעטפת שירותים למשפחות ולמטופלים סיעודיים, הן בהיבט הבירוקרטי, והן בהיבט הטיפולי.

בין השירותים הניתנים על ידי חברות סיעוד עובדים זרים:

מיון וגיוס עובדים זרים– חברות סיעוד עובדים זרים עוסקות במיון וגיוס העובדים כבר ממדינת המוצא שלהם, באמצעות תהליכי אבחון, ביצוע בדיקות אופי, עבר תעסוקתי ואישי, שפה, יכולות אישיות ואחרות.

הסדרת היתרים– החברה עוסקת בהסדרת היתרי העסקה ולעובד, על פי חוק וכנדרש במדינת ישראל. כמו כן עוסקת החברה בהארכת היתרי שהיה ועבודה לעובדים הזרים על פי צורך.

קליטה והכשרה– קליטת העובדים הזרים אשר צלחו את תהליך הגיוס וזכו להיתר שהיה ועבודה בישראל. ביצוע הכשרה ומתן כלים לטיפול במטופלים סיעודיים, חשיפה לגורמים רלוונטיים וגורמי חירום לצורך פניה בעת הצורך, תפעול מערכות ומכשירים סיעודיים (כיסא גלגלים, מכשירי דפיברילטור), רכישת מושגים בסיסיים, שפה ויכולות תקשורת ועוד.

שירותים נוספים שאנו מספקים:

העסקת עובדים פלסטינים בישראל >> | סיווג קבלנים>>

שיבוץ העובדים

שיבוץ העובדים למשפחות ולמטופלים- בפניה אל חברות סיעוד עובדים זרים יתבצע תהליך אפיון והיכרות עם המשפחה, באמצעות אנשי מקצוע מובילים מן התחום הרפואי ומענף העבודה הסוציאלית, במטרה למפות ולאתר את צרכי המטופל/ת וצרכי המשפחה, ולבצע התאמה מיטבית בחיבור והשמת העובד הסיעודי הזר המתאים ביותר עבורם.

טיפול בבירוקרטיה- טיפול בכלל הצרכים הבירוקרטיים הנוגעים להעסקת עובד זר סיעודי, התנהלות אל מול רשויות, ייעוץ והכוונה אישית למשפחה, סיוע המיצוי זכויות ומימון אל מול גורמים שונים.

ליווי והסתגלות- ליווי העובד והמשפחה לאחר השיבוץ בפועל, בחינת ההסתגלות וההתאמה בין הצדדים, מתן כלים לעובד לביצוע עבודתו על הצד הטוב ביותר.   פיקוח על העובדים הזרים ושמירה על קשר עם המטופלים ובני משפחותיהם.

מתן מענה לסוגיות, בעיות ושינויים- החלפת העובד הזר וביצוע שיבוץ מחדש על פי צורך, מתן מענה לחוסרים, חופשות, החלפות וצרכים נוספים.

מי זכאי לשירותי חברות סיעוד עובדים זרים

כל אדם המבקש להיעזר בטיפול עבורו או עבור בן משפחה בעל מוגבלות בתפקוד יכול לפנות לחברת סיעוד ולשכור שירותי סיוע.

חברות סיעוד עובדים זרים הן חברות אשר מתמחות בגיוס ובהשמת עובדים זרים בתחום הסיעוד בלבד. קבלת היתר להעסקת עובד זר בישראל מיועדת למטופלים במצב סיעודי בלבד, אשר זקוקים לעזרה לאורך כל או מרבית שעת היממה.

אדם קשיש, מוגבל, סיעודי בשל מחלה או תאונה הוא אדם אשר עמד במבחנים קוגניטיביים ותפקודיים ואינו יכול לבצע בכוחות עצמו פעולות יום יומיות. פניה אל חברה המספקת שירותי עובדים זרים בתחום הסיעוד מספקת מענה למטופלים אשר עמדו בכל הדרישות והתבחינים, ובעלי המלצה רפואית והיתר להעסקת עובד זר בביתם.

 

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content