Polygraph

השירותים שלנו

סיווג קבלנים
בעלי מקצוע רבים מציגים את עצמם כקבלנים, מונח שהפך לתו תקן ומשדר עבודה מפוקחת ואחראית המתבצעת בידי מי שמוכר כבעל ניסיון. במדינת ישראל קבלן רשום הוא קבלן בעל רישיון לעסוק
מענקים ממשלתיים לעידוד תעסוקה
מדי שנה המדינה מעודדת חברות ומעסיקים להרחיב את פעילותם ולקלוט עובדים חדשים במטרה לחזק את הכלכלה הישראלית. הממשלה באמצעות תכניות ייעודיות לעידוד תעסוקה, מפרסמת קולות קוראים המיועדים למעסיקים במטרה לתמוך
הסרת מניעה לעובדים פלסטינים
כחלק מאמצעי הזהירות והבדיקות בטרם מתן היתרים לכניסת תושבי הרשות לישראל אשר נוקטים אותם ב מת"ק (מינהל תיאום וקישור) גם הישראלי וגם הפלסטינאי היא מנגנון של הטלת מניעה כניסה לישראל.
הנפקת היתרים
תושבי הרשות הפלסטינאית אשר גילם גברים מתחת ל 55 ונשים מתחת ל 50 לא יכולים להיכנס לישראל ללא היתר כניסה שהונפק ואושר על ידי המת"ק.
דיווח למעסיקים
חלק גדול מהקושי בהעסקת עובדים פלסטינים היא נושא הדיווח שהינו לכמה גורמים בבת אחת, חברתנו מתמחה ומכירה את כל אותם גורמים לדיווח כדי שההעסקה שלהם תהיה בהתאם לחוק.

שירותי תנופה לתעסוקה

תנופה לתעסוקה מספקת שירותים נרחבים בנושאי הון אנושי והשמתו בענפים רבים במשק.

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content