Polygraph

העסקת עובדים פלסטינים בבניין

תמונה של העסקת עובדים פלסטינים בבניין

ענף הבנייה בישראל סובל ממחסור בידיים עובדות ומבעלי מקצוע מיומנים בתחום, ונחשב לענף המוביל בהיקף השימוש בעובדים זרים. העסקת עובדים פלסטינים בבניין ניתנת תחת מכסות קצובות לענף, הנקבעות על ידי מדינת ישראל ומתעדכנות מדי שנה, ומיועדות לאזן בין צרכי הבנייה בישראל, לתיעדוף עובדים ישראלים מקומיים ככל הניתן.

העסקת עובדים פלסטינים בבניין ניתנת בתנאים מסוימים, תחת חוקי העסקת עובדים זרים בישראל, אולם גם כוללת תקנות ייחודיות הנוגעות הן לענף הבנייה, והן לעובדים זרים פלסטינים- הנבדלים מעובדים זרים המגיעים ממדינות אחרות, בהיקף המכסות המותרות, באופי ההעסקה, ובדרישות החלות על המעסיקים.

כיצד מתנהלת העסקת עובדים פלסטינים בבניין?

ההבדל העיקרי בין ענף הבניין לענפי העיסוק והעבודה האחרים בהם ניתן להעסיק עובדים זרים, הוא בקביעת מכסות לענף ולא למעסיק, מה שיוצר חופש תעסוקה בקרב העובדים הפלסטינים ותחרותיות בקרב המעסיקים.

משמעות ההבדל האמור, כי בשונה מהיתרי עבודה למעסיק ורישיונות עבודה לעובדים הפלסטינים הניתנים באופן שמי ופרטני ולמעשה כורכים בין העובד הזר למעסיק במסגרת ההיתר, אישור ההעסקה למעסיק ניתן ללא התניה להעסקת עובד ספציפי, אלא מתיר את העסקתו של כל עובד פלסטיני בעל רישיון עבודה בתוקף בישראל.

באופן דומה גם מתן הרישיון לעבוד בישראל כחוק הניתן לעובד הפלסטיני, מגביל את ההיתר לעבודה בענף הבניה בלבד, אולם לא מתנה את העבודה אצל קבלן/מעסיק מוגדר, ומאפשר לעובד להציע את שירותיו לכל מעסיק בענף בעל היתר העסקה כחוק.

עובד אשר סיים את עבודתו בישראל, יהיה רשאי להישאר במדינה למשך 60 ימים נוספים, בהם יוכל לחפש עבודה חדשה ולהסדיר את מעמדו, אל מול מעסיקים בענף הבנייה בעלי היתר העסקת עובדים פלסטינים.

עוד שירותים שתמצאו אצלנו:

עורך דין עובדים זרים >>  | אישור העסקת עובדים זרים >>

ניהול מכסות

ההבדל העיקרי בין ענף הבנייה לענפים נוספים בהם ניתן היתר העסקת עובדים זרים, הוא אופן ניהול המכסות.

המכסות מייצגות מספר עובדים מוגדר אשר מתירה המדינה להעסקת עובדים זרים בכל ענף, בהתאם לצרכי הענף והמעסיקים, ותוך שמירה על איזון המיועד להבטיח ניצול מלא של מבקשי עבודה בעלי אזרחות ישראלית קודם להעסקת עובדים זרים, כמו גם הגנה על ביטחון המדינה ואינטרסים אחרים שלה.

המכסות נקבעות על פי ענף על ידי ממשלת ישראל, ומתעדכנות מדי שנה.

בענפים האחרים בניהם: ענף הייצור והתעשייה, ענף החקלאות, ענף המסעדנות, ענף המלונאות וענף הסיעוד, היתרי העבודה הניתנים למעסיקים ניתנים תחת מכסות מוגבלות, כאשר כלל ההיתרים הניתנים למעסיקים בענף, מהווים את תקרת המכסות הקבועה לו בחוק.

לעומת הענפים הללו, העסקת עובדים פלסטינים בבניין אשר מתאפשרת אף היא תחת מכסות, אינה ניתנת תחת מכסות מוגבלות למעסיק, וכמות ההיתרים נאמדת ביחס למתן רישיונות העבודה לעובדים. למעשה כל עובד פלסטיני הזוכה לרישיון עבודה, מנצל יחידה אחת מכלל המכסות שהוקצו לענף, ויכול לממש את ההיתר האמור אל מול כל מעסיק בענף הבניה.

מה נדרש ממעסיקים לצורך העסקת עובדים פלסטינים בבניין?

מעסיקים בענף הבניין המעוניינים בהיתר להעסקת עובדים פלסטינים נדרשים לתהליך בירוקרטי להסדרה ולקבלת היתר, וכן לעמידה בתקנות העסקה מחמירות:

  1. ההיתר יינתן לקבלנים רשומים ומורשים בלבד.
  2. פתיחת תיק מעסיק והגשת בקשה להעסקת עובדים פלסטינים.
  3. העסקת העובדים בצורה ישירה ובמשרה מלאה בלבד.
  4. העסקת עובדים פלסטינים בבניין בעלי רישיון עבודה ושהייה בתוקף.
  5. דיווח חודשי ליחידת שירות למעסיקים במשרד הרישוי וההגירה.
  6. שמירה על כל זכויות העובד כחוק לרבות עמידה בתנאי שכר, תנאים סוציאליים, תנאי שהייה והגנות נוספות הקיימות בחוק.
התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content