Polygraph

דיווח שכר עובדים פלסטינים

תמונה של דיווח שכר עובדים פלסטינים

מעסיקים במספר ענפים בישראל חווים קושי בגיוס עובדים מתאימים, הן בשל חוסר ביקוש בקרב ציבור העובדים הישראליים והן בשל צרכים מקצועיים מורכבים. מדינת ישראל נוהגת לחומרה בכל הנוגע להעסקת עובדים זרים, החל מהגבלת ענפים מורשים וקביעת מכסות העסקה מגבילות, וכלה בהגנה על זכויות העובדים באמצעות קביעת רף שכר גבוה יותר, חובת דיווח שכר עובדים פלסטינים בתהליך בירוקרטי מוקפד וקביעת חקיקה ותקנות שנועדו להבטיח העסקת אזרחים ישראליים ככל הניתן.

דיווח שכר עובדים פלסטינים

העובדים הפלסטינים ממלאים תפקיד מכריע בענפי העבודה בישראל, וממלאים את החלל והצורך בידיים עובדות בענפים בעלי היצע עובדים נמוך. בין ענפי התעסוקה לעובדים פלסטיניים בישראל:

ענף הבנייה

ענף החקלאות,

ענפי הייצור והשירותים

ענפי התיירות: מסעדות ומלונאות

העסקת עובד פלסטיני בישראל דורשת היתרי עבודה מהרשויות, הן עבור העובד והן עבור המעסיק.

היתר עבודה לעובד פלסטיני- היתר על שם העובד המאשר לו לעבוד בישראל בתנאים מגבילים, בענף ובתפקיד מוגדר ולפרק זמן מוגבל. היתר זה מהווה תנאי לכניסתו של העובד הפלסטיני לישראל.

היתר העסקת עובד פלסטיני למעסיק- העסקת עובדים פלסטיניים כפופה להיתר הניתן לכל מעסיק, קובע מכסת עובדים מותרת להעסקה הנגזרת מן המכסות בענף כולו, ומחייבת את המעסיק בתקנות ההעסקה, החל מהעסקה בתנאים הוגנים, תשלום שכר כנקבע בחוק, דיווח שכר עובדים פלסטינים בהליך הנדרש בחוק, הקפדה על העסקת עובדים בעלי היתר עבודה בלבד.

עוד שירותים שאנו מספקים

רישום קבלנים כל המידע >>  | העסקת עובדים פלסטינים בישראל >> 

כיצד מתבצע דיווח שכר

דיווח שכר על עובדים פלסטיניים יתבצע על ידי המעסיק, אל רשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות היחידה לשירות מעסיקים המהווה את הגוף המפקח על העסקת עובדים זרים בישראל.

הדיווח יתבצע בהסתמך על יומן העסקה המנוהל על ידי המעסיק ומפרט בהרחבה את היקף העבודה של העובד, התמורה ותחשיב השכר.

על המעסיק להעביר דיווח שכר עובדים פלסטינים מדי חודש עוקב לחודש העבודה, ועד לתאריך ה-5 בכל חודש.

הדיווח ניתן ליישום באופן עצמאי באתר היחידה לשירות מעסיקים, במשרדי היחידה בהגשה ידנית או באמצעות עורך דין מייצג.

מהו יומן העסקה המשמש לצורך דיווח שכר לעובדים פלסטיניים

יומן העסקה מהווה אמצעי תיעוד חיוני המתעד את פעילות העבודה, שעות העבודה והשכר של העובד הפלסטיני בישראל. הוא משמש כתיעוד רשמי של פעילות העובד וכתוצאה מכך נגזרת החבויות כלפיו.

יומן ההעסקה משמש לצורך חישובי שכר, מיסוי ודמי ביטוח לאומי.

יומן ההעסקה יכלול מידע חיוני כגון פרטים אישיים של העובד, תאריכי התחלה וסיום העסקה, שעות עבודה, שעות נוספות, הפסקות, נסיעות, חופשות, חגים, ימי מחלה. לצד ההתנהלות החודשית היומן יכלול את פירוט שכר העובד באופן שיפרט שכר גלובלי, שכר שעתי, שכר עבור שעות נוספות, התחייבות לבונוסים, מענקים והטבות אחרות ואופן התחשיב שלהן, תחשיבי הפרשה לביטוח לאומי, מס הכנסה ועוד.

ניהול יומן עדכני ומדויק מהווה בסיס עבור דיווח שכר עובדים פלסטינים ומחייב מילוי יומי ועדכנות מלאה על ידי המעסיק, בעבור כל עובד פלסטיני המועסק על ידו.

בדיווח החודשי יכלול תחשיב שכר מלא, אופן תשלום והפרשות מחויבות בחוק.

כיצד משולם שכר לעובד פלסטיני

התשלום לעובד הפלסטיני יתבצע בהעברה ישירה מחשבון המעסיק לחשבון הבנק של העובד הרשום במסגרת בנקאית ברשות הפלסטינית. השכר יועבר תחת הגדרה וסיבת תשלום: משכורת, לתיעוד מלא ולשקיפות.

הסכום שיועבר על ידי המעסיק ישירות לעובד יהיה הסכום נטו לתשלום, כפי שתועד בדיווח החודשי.

שכן כל נושא תשלום משכורות העובדים הפלסטיניים חובה שיבוצע לחשבון הבנק, אך במקרים חריגים יש אפשרות לשלם סכומים עד כ 20% מהשכר של העובד כמפרעה במזומן לידו אך יש חובה לתעד אותה ולדווח עליה כתשלום מזומן.

את יתרת החבויות של המעביד כלפי העובד, לרבות חבויות המס של העובד עצמו שנוכו על ידי המעסיק בתחשיב השכר, יעביר המעסיק ליחידה לשירות מעסיקים שתסדיר את התשלום על פי הדיווח עבור העובד. להתייעצות עם תנופה לתעסוקה לחצו כאן >> 

התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
התחל שיחה
שלום איך נוכל לעזור?
Skip to content